NEN.png
snakeurmerk-300x271.jpg

FAQ - Werkgever

 • Maakt het uit waar mijn bedrijf gevestigd is, om zaken met jullie te kunnen doen?

Het Payrollingbureau is een landelijk opererend bedrijf. Of uw bedrijf nu in Groningen, Friesland of Limburg is gevestigd, wij doen graag zaken met u.

 • Volgens welke CAO werken mijn medewerkers?

Het Payrollingbureau hanteert de ABU-cao: wij zijn dan ook verplicht om de inlenersbeloning te hanteren. Dit houdt in dat wij wat betreft de hoogte van o.a. de lonen en toeslagen afhankelijk zijn van de binnen uw bedrijf gehanteerde cao.

 • Kunnen lopende contracten worden overgezet naar Het Payrollingbureau?

Voor medewerkers die momenteel een tijdelijk of onbepaalde tijd contract hebben, geldt dat deze kunnen worden overgezet naar onze payroll constructie.

 • Hoe verloopt de facturatie?

Wij factureren periodiek: dit betekent in dit geval dat wij wekelijks de gewerkte uren van uw medewerkers factureren, na verwerking van deze gegevens. Zo krijgt u op een snelle en overzichtelijke manier inzicht in uw personeelskosten.

 • Wanneer worden mijn medewerkers uitbetaald?

Indien u kiest voor weekverloning, worden uw medewerkers elke woensdag uitbetaald. Kiest u voor periodeverloning, dan betalen wij uw medewerkers uit conform onderstaand schema, op woensdagen. Uitbetalingen gaan bij ons van dinsdag op woensdag om 00:00 uur de deur uit. In 95% van de gevallen krijgen uw medewerkers hun salaris voor het eind van dezelfde dag nog op hun rekening bijgeboekt.

Periode 1 (week 01-04): uitbetaling in week 05
Periode 2 (week 05-08): uitbetaling in week 09
Periode 3 (week 09-12): uitbetaling in week 13
Periode 4 (week 13-16): uitbetaling in week 17
Periode 5 (week 17-20): uitbetaling in week 21
Periode 6 (week 21-24): uitbetaling in week 25
Periode 7 (week 25-28): uitbetaling in week 29
Periode 8 (week 29-32): uitbetaling in week 33
Periode 9 (week 33-36): uitbetaling in week 37
Periode 10 (week 37-40): uitbetaling in week 41
Periode 11 (week 41-44): uitbetaling in week 45
Periode 12 (week 45-48): uitbetaling in week 49
Periode 13 (week 49-52): uitbetaling in week 01 

 • Wat zijn de tarieven?

Het Payrollingbureau levert maatwerk: daarom is het lastig om op voorhand een exacte kostenraming voor te leggen aan u. Voor het bepalen van de tarieven, hebben wij verschillende gegevens van u nodig. Deze gegevens nemen wij mee in onze berekening van de uiteindelijke kosten. Op werkdagen nemen wij binnen 24 uur na uw aanvraag contact met u op.

 • Hoe zijn de tarieven opgebouwd?

Het is belangrijk om duidelijk in kaart te brengen wat u krijgt voor hetgeen u betaalt. Wij werken met uurtarieven: u betaalt alleen voor daadwerkelijk gewerkte uren, dus niet bij ziekte of vakanties. Bij ons uurtarief zijn inbegrepen:
 ·         De personeels- en salarisadministratie, ziekteverzuimbegeleiding en afdrachten, zoals loonheffingen en sociale premies.
·         Loondoorbetaling tijdens wettelijke feestdagen, conform ABU-cao of tenzij hier andere afspraken over zijn gemaakt.
·         Loondoorbetaling bij kort verzuim, bijzonder verlof en tijdens ziekte, conform ABU-cao.
·         De opbouw van vakantiedagen, conform de ABU-cao. Dit zijn jaarlijks 25 dagen bij een 40-urige werkweek.
·         De opbouw van vakantiegeld (8%). U krijgt geen uitgavepiek in de vakantiegeld-maand, omdat wij de kosten verspreid per uur factureren.
·         Het opbouwen van pensioen (vanaf 21 jaar en na 26 gewerkte weken, of anders in overleg).

 • Op welke data worden mijn medewerkers uitbetaald?

Het Payrollingbureau betaalt de gewerkte uren normaliter uit op de woesndagen. Afhankelijk van de wensen van uw medewerkers, wordt er in wekelijkse of in 4-wekelijkse termijnen uitbetaald.

 • Ik wil de medewerkers die bij Het Payrollingbureau op de payroll staan, zelf een contract aanbieden. Is dit mogelijk?

U kunt medewerkers die bij ons op de payroll staan op ieder gewenst moment zelf een contract aanbieden. De enige voorwaarde die hieraan verbonden is, is dat aan alle betalingsverplichtingen is voldaan.

 • Hoe geef ik de gewerkte uren van mijn medewerkers door?

U kunt de gewerkte uren van uw medewerkers doorgeven via onze online urenportal HelloFlex. Dit is een beveiligde omgeving. In overleg kunnen wij andere afspraken omtrent het aanleveren van gewerkte uren met u maken.

 • Waarom zou ik zaken doen met Het Payrollingbureau?

Het Payrollingbureau is het goedkoopste, volledig geautomatiseerde en meest servicegerichte payroll bureau van Nederland. Wij hanteren korte communicatielijnen, waardoor u nooit lang wacht op een antwoord. Daarnaast hechten wij veel waarde aan persoonlijke aandacht en nemen wij alle gewenste werkzaamheden voor u uit handen. Zo kunt u zich bezighouden met uw corebusiness. Het Payrollingbureau is volledig NEN gecertificeerd en ingeschreven bij het SNA (Stichting Normering Arbeid) en voldoet aan de strengste eisen qua betrouwbaarheid. U kunt ons vinden onder Het Bemiddelingsbureau-A BV, Het Bemiddelingsbureau-B BV en Het Bemiddelingsbureau-C BV op de website van het SNA: https://www.normeringarbeid.nl/

 

 

Onze modules

CheckIn
Sign
Time
UnZip
LookUp