NEN.png
snakeurmerk-300x271.jpg

FAQ - Werknemer

 • Wanneer word ik uitbetaald?

Heeft uw werkgever gekozen voor weekverloning, dan wordt uw salaris iedere donderdagmiddag na de gewerkte week uitbetaald. Is periodeverloning op u van toepassing, dan wordt uw salaris elke vier weken uitbetaald op donderdagen conform onderstaand schema. Uitbetalingen gaan bij ons op donderdagen om 12:00 uur de deur uit. In 95% van de gevallen krijgt u uw salaris voor het eind van dezelfde dag nog op uw rekening bijgeboekt.

Periode 1 (week 01-04): uitbetaling in week 05
Periode 2 (week 05-08): uitbetaling in week 09
Periode 3 (week 09-12): uitbetaling in week 13
Periode 4 (week 13-16): uitbetaling in week 17
Periode 5 (week 17-20): uitbetaling in week 21
Periode 6 (week 21-24): uitbetaling in week 25
Periode 7 (week 25-28): uitbetaling in week 29
Periode 8 (week 29-32): uitbetaling in week 33
Periode 9 (week 33-36): uitbetaling in week 37
Periode 10 (week 37-40): uitbetaling in week 41
Periode 11 (week 41-44): uitbetaling in week 45
Periode 12 (week 45-48): uitbetaling in week 49
Periode 13 (week 49-52): uitbetaling in week 01 

 • Wanneer ontvang ik mijn loonstrook?

Uw salarisloonstrook ontvangt u altijd aan het eind van de betalingsdag. Wij versturen uw loonstrook via e-mail of bieden u inzage via onze online portal. Wij melden u via e-mail wanneer uw loonstrook voor u klaarstaat in onze portal. In verband met ons geautomatiseerde proces is het helaas niet mogelijk om loonstroken eerder te ontvangen.

 • Hoe kan ik mijn opgebouwde vakantie-uren en -dagen laten uitbetalen?

Veel werknemers kiezen ervoor om opgebouwde vakantie-uren en –dagen te laten uitbetalen tijdens de vakantieperiode. Op de onderste helft van uw salarisstrook ziet u aan de rechterzijde wat uw opgebouwde verlofstand is. Mocht u er, ook buiten de vakantieperiode, voor kiezen om uw opgebouwde uren en dagen te laten uitbetalen, dan ontvangen wij graag dit verzoek per e-mail (info@hetpayrollingbureau.nl).

 • Wat moet ik doen bij ziekte?

Bent u ziek, dan dient u uzelf te allen tijde telefonisch ziek te melden bij ons. Dit doet u op de eerste ziektedag tussen 08:30 en 09:30 uur. Valt uw eerste ziektedag in het weekend of op een feestdag? Dan mag, uitsluitend in dit geval, onze voicemail worden ingesproken. U kunt geen voicemail inspreken gedurende normale weekdagen. Na telefonische ontvangst van uw ziekmelding sturen wij u dezelfde dag een bevestiging via e-mail, op het ons bekende e-mailadres. Zonder deze bevestiging is er geen sprake van een juiste en tijdige ziekmelding en kunt u hier ook geen aanspraak op maken. Ook bent u zelf verantwoordelijk voor het juist en tijdig inlichten van uw werkgever, conform de bij uw werkgever geldende regels.

 • Wat is wachtdagcompensatie?

In de ABU-cao voor uitzendkrachten is vastgelegd dat uitzend- en payrollkrachten in fase A recht hebben op een wachtdagcompensatie. Wanneer u ziek wordt en dit tijdig aan ons meldt, krijgt u 2 wachtdagen niet doorbetaald. Ter compensatie van een wachtdag ziet u standaard op uw salarisstrook een bruto vergoeding onder de noemer ‘wachtdagcompensatie’. Dit is een extra bedrag dat u ontvangt bovenop uw brutoloon. U kunt dit bedrag terugvinden onder de noemer ‘bruto loon uren’.
Let op: vakantiekrachten hebben geen recht op wachtdagcompensatie.

 • Ik moet naar de tandarts of huisarts. Krijg ik doorbetaald?

Heeft u als payroll- of uitzendkracht onder werktijd andere verplichtingen, dan krijgt u onder bepaalde omstandigheden betaald verlof. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een doorbetaalde vrije dag voor een bruiloft of begrafenis, maar ook een tandarts- of doktersafspraak.
Deze vrije dagen noemen wij kort verzuim/bijzonder verlof (KV/BV). Uw KV/BV-aanvraag kunt u hier indienen. Het aanvraagformulier opent in een nieuw venster. Let op: uw aanvraag dient tijdig bij ons te zijn ingediend. Dit betekent goedgekeurd door de inlener en minimaal één week voordat u daadwerkelijk met verlof gaat.

 • Krijg ik een doorbetaalde vrije dag voor een bruiloft / verhuizing / begrafenis?

U heeft onder bepaalde omstandigheden recht op betaald verlof, indien u als payroll- of uitzendkracht andere verplichtingen heeft onder werktijd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een doorbetaalde vrije dag voor een bruiloft, verhuizing of begrafenis, maar ook een tandarts- of doktersafspraak. Deze verlofdagen noemen wij kort verzuim (KV) of bijzonder verlof (BV). U kunt uw KV/BV-aanvraag hier indienen. Het aanvraagformulier opent in een nieuw venster. Let op: uw aanvraag dient tijdig bij ons te zijn ingediend. Dit betekent goedgekeurd door de inlener en minimaal één week voordat u daadwerkelijk met verlof gaat.

 • Wat zijn de jaarlijks erkende feestdagen?

In Nederland zijn er verschillende jaarlijks erkende feestdagen. Dit zijn: Nieuwjaar*, Hemelvaart, tweede paasdag, tweede pinksterdag, Koningsdag**, Kerstmis (2 dagen) en Bevrijdingsdag 2020 (om de 5 jaar). Goede Vrijdag is geen officiële erkende feestdag.

* Voor zover deze dag niet valt op zaterdag of zondag. ** Of een daarvoor in de plaats tredende dag.

 • Het lukt me niet om in te loggen in de online portal: wat moet ik doen?

Wij vinden het erg vervelend dat u niet kunt inloggen in onze online portal en helpen je graag verder. U kunt ons hiervoor een e-mail sturen naar info@hetpayrollingbureau.nl of bellen naar 076 7504991.

Kan ik een werkgeversverklaring ontvangen?

Ja, dat kan zeker. Om deze verklaring te ontvangen, dient u een aanvraag bij ons in te dienen. Dit doet u door een e-mail te sturen naar info@hetpayrollingbureau.nl. Wij zullen uw gegevens verzamelen en een werkgeversverklaring voor u opstellen, conform de standaard van de NHG. Dit duurt maximaal 3 dagen. Heeft u een ander formulier ontvangen van uw hypotheekverstrekker, woningcorporatie of andere instantie, dan verzoeken wij u deze bij te voegen in uw aanvraag e-mail. Vervolgens zenden wij u deze verklaring per post toe. Houd u rekening met de verwerkingstijd van de post.

 • Wanneer wordt mijn vakantiegeld uitbetaald?

Wij betalen het door u opgebouwde vakantiegeld van 8% altijd eind mei uit, conform de ABU-cao.

 • Wat houdt 'loonheffingskorting' in?

Loonheffingskorting is een korting die u ontvangt op uw loonbelasting. U mag deze korting slechts bij één werkgever toepassen. Werkt u bij meerdere werkgevers tegelijkertijd, dan raden wij u aan deze korting toe te passen bij de werkgever waar u het meest verdient. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Belastingdienst.

 • Wanneer worden mijn opgebouwde reserveringen uitbetaald?

Wij betalen alle opgebouwde reserveringen uiterlijk 6 weken na het eind van uw dienstverband uit.

 • Wat moet ik doen als mijn salarisbetaling onjuist is?

Heeft u vragen over uw salarisbetaling of zijn er dingen onduidelijk? Dan kunt u ons mailen op info@hetpayrollingbureau.nl. Wij behandelen salaris gerelateerde vragen altijd met spoed.

 • Wat betekent StiPP?

StiPP is het pensioenfonds voor uitzendkrachten. U kunt, conform de ABU-cao, pensioen opbouwen als u 21 jaar of ouder bent. Meer informatie hierover vindt u op www.stippensioen.nl.

 • Het gaat mij niet lukken om mijn gewerkte uren op tijd door te geven. Krijg ik wel betaald?

Kunt u uw gewerkte uren niet tijdig aan ons doorgeven, dan kunnen wij deze helaas niet uitbetalen. Mocht het u of uw werkgever niet lukken om uw uren tijdig aan te leveren, dan verzoeken we u contact met ons op te nemen door een e-mail te sturen naar info@hetpayrollingbureau.nl.

Onze modules

CheckIn
Sign
Time
UnZip
LookUp